Tilastoja

Maahanmuuttovirasto julkaisee paljon maahanmuuttoon liittyviä tilastoja. Migrin kotisivuilta löytyy esimerkiksi menneiden vuosien tunnuslukuja mm. kansainvälisestä suojelusta, oleskeluluvista, turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, karkotuksista ja kansalaisuuden saamisista.

Maahanmuuttoviraston yhteydessä toimivalla Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspisteellä on sivuillaan aikasarjatilastoja, joista näkee nopeasti maahanmuuton trendejä viime vuosilta. Muuttoliikeverkoston julkaisema Maahanmuuton tunnusluvut 2014 on kattava kooste yhden vuoden tilastoista. Vuoden 2015 tunnusluvut on julkaistu 2016 huhtikuussa.

Myös Siirtolaisuusinstituutilla on hyviä tilastoja pitkältä ajalta. Nämä tilastot perustuvat pitkälti Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin, joita voi toki käyttää myös sen omilta sivuilta. Tilastokeskusella on myös Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -koontisivu.

Helsingin kaupunki julkaisee suppeita tilastoja pääkaupunkiseudun maahanmuuttajista. Aluesarjoista löytyy myös tietoa maahanmuuttajista.

Väestöliiton tilastoja maahanmuuttajien määristä.

Opetushallituksen tilastoja maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista.

Maahanmuutto 2020 -strategiassa on jonkin verran maahanmuuton tunnuslukuja kuvaavia kaavioita.