Maahanmuuttajien koulutus

Perusopetukseen valmistava opetus

Vasta maahan tulleelle ulkomaalaiselle lapselle tai nuorelle järjestetään monissa kunnissa perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus kestää usein noin vuoden, ja sen jälkeen opiskelijan on tarkoitus siirtyä normaaliin peruskouluun. Yleensä perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään esikouluikäisistä 16-vuotiaisiin, mutta myös oppivelvollisuusiän ylittäneet voivat joissain kaupungeissa (kuten Helsingissä) saada vastaavaa opetusta, jos heillä ei ole peruskoulua vastaavia opintoja kotimaastaan. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Toisen asteen koulutukseen valmistava opetus

Suomen tai ruotsin kieltä huonosti osaaville maahanmuuttajille järjestetään valmistavaa koulutusta sekä lukioihin että ammattikouluihin. Nämä niin sanotut valma-kurssit kestävät yhden tai kaksi lukukautta ja ne on tarkoitettu pääasiassa alle 30-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Toiselle asteelle valmistavaan koulutukseen on olemassa Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelmien perusteet ja nämä koulutukset ovat aika vakiintuneita. Valma-kurssien alussa opiskelijalla tulee yleensä olla vähintään kielitaito A2.2 ja koulutuksen tavoite on B1.1.

Haussa olevan valmistavat koulutukset löytyvät Opintopolusta hakusanalla valmistava koulutus.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Edellisten sijaan ammattikorkeakouluopintoihin valmistava koulutus on suhteellisen uusi, eikä sitä varten ole hyväksyttyjä opetussuunnitelman perusteita ja "amk-mava" ei myöskään ole niin pitkä tai intensiivinen kuin toiselle asteelle valmistava koulutus. Tätä koulutusta ovat järjestäneet ainakin pääkaupunkiseudulla ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia, DIAK, HUMAK ja Arcada. Ammattikorkeakoulut ovat vaatineet korkeampaa kielitaitoa (esimerkiksi B1.1)

Maahanmuuttajille räätälöity ammatillinen koulutus

Työllistävimmistä ammatillisista perustutkinnoista on järjestetty myös pelkästään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Näissä on tyypillisesti matalampi kielitaitovaatimus kuin ammattikouluissa yleensä. Sen sijaan nämä koulutukset eivät yleensä kestä pidempään kuin normaalisti. Alla on muutamia esimerkkejä.

Lähihoitaja - Vantaan ammattiopisto Varia sekä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Kone- ja metallialan sekä talotekniikan perustutkinnot - Stadin aikuisopisto

Merkonomi - Axxell Monikulttuurisuuskeskus (Espoo) ja Helsinki Business College

Kokki ja tarjoilija - Omnia(Espoo)

Lisäksi työllisyyspoliittisena koulutuksena on järjestetty lyhyempiä ammattikursseja esimerkiksi seuraavissa ammateissa: hoiva-avustaja, toimitilahuoltaja, rakennustyöntekijä, kuljettaja, kirjanpitäjä. Näitä kursseja alkaa ympäri vuoden ja ne löytyvät TE palveluiden sivuilta.

Maahanmuuttajien työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus (työvoimapoliittiset suomen kielen kurssit)

Kun Suomeen muuttaa suomen tai ruotsin kieltä taitamaton ulkomaalainen, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon, hänet ohjataan kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutus on kotoutumislain mukaista, Opetushallituksen hyväksymään opetussuunnitelman perusteisiin perustuvaa suomen (tai ruotsin) kielen ja työelämätaitojen opetusta. Koulutuksen aikana opiskelijat ovat oikeutettuja työttömyysetuuksiin samoin ehdoin kuin kaikki muutkin toimenpiteissä olevat työnhakijat.

Kotoutumiskoulutus kestää tyypillisesti viisi tuntia päivässä, minkä lisäksi tulevat kotitehtävät. Koulutukset alkavat tasolta 0 tai mahdollisesti tasolta A1.3, jos opiskelija osaa kieltä jo jonkin verran. Opiskelijat ryhmitellään, mikäli heitä on tarpeeksi, hitaalle, perus- ja nopealle polulle. Koulutus kestää noin vuoden, jos opiskelija on kurssilla alusta loppuun. Koulutus on jaettu neljään moduuliin.

Näille kursseille eivät voi hakea muut kuin työttömät tai vähäistä osa-aikatyötä tekevät. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat ohjataan kursseille Testipisteen kautta.

Luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille järjestetään omia kursseja, joihin on myös Opetushallituksen hyväksymät opintosuunnitelman perusteet.

Marraskuussa 2016 alkaa uusi kokeilu, kun Savon ja Karjalan alueella alkaa internetpohjainen kotoutumiskoulutus.

Asioimistulkin koulutus

Asioimistulkit ovat tyypillisesti hyvin suomea tai ruotsia osaavia maahanmuuttajia, jotka tulkkaavat kielitaidottoman maahanmuuttajan asioidessa viranomaisissa. Asioimistulkin koulutusta annetaan Amiedussa Helsingissä ja ainakin kahdessa ammattikorkeakoulussa: DIAKissa ja HUMAKissa.

Asioimistulkkikoulutukseen toivotaan opiskelijoiksi erityisesti Suomessa vähän opetettujen kielten osaajia. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi Lähi-idän ja Saharan eteläpuolisen afrikan kielet.

Maahanmuuttajille suunnattu täydennyskoulutus

Korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille on tarjottu täydennys- ja kielikoulutusta, jotta he voisivat jatkaa omassa ammatissaan myös Suomessa. Tyypillisiä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnatut kurssit (esimerkiksi Lääkäriksi Suomeen), joita on tarjottu myös työvoimapoliittisina koulutuksina ja jotka siten löytyvät te-palveluiden sivuilta.

Turun yliopisto on tarjonnut täydennyskoulutusta maahan muuttaneille opettajille ja Tampereen yliopisto lääkäreille.

Muita koulutuksia

Muita koulutuksia ovat esimerkiksi yleiseen kielitutkintoon valmistavat kurssit suomen kielessä. Myös muita, yleensä omakustanteisia suomen kielen kursseja järjestetään paljon. Pääkaupunkiseudun ja Tampereen suomen kielen kurssit löytyvät osoitteesta www.finnishcourses.fi. Lisäksi kesäyliopistot, aikuis-, työväen- ja kansalaisopistot järjestävät suomen ja ruotsin kielen kursseja alkeista lähtien.

Helsingissä on järjestetty maahanmuuttajien yrittäjäkurssi. Tietoa voi etsiä te-palveluiden sivuilta tai NewCo Helsingin sivuilta.

TE-toimistot järjestävät työttömille hyvin kieltä osaaville maahanmuuttajille valmentavia kursseja, joissa opiskellaan työnhakua ja saadaan ammatillista ohjausta.

Aiheesta voi lukea lisää OPH:n esitteestä.

Lue lisää