Maahanmuuttajat toimijoina

Maahanmuuttajia käsitellään usein kantasuomalaisten näkökulmasta vain passiivisina kohteina. Tälläkin sivustolla suurin osa sisällöstä kertoo muista kuin maahanmuuttajista itsestään tekijöinä. Se on perusteltua siitä syystä, että kantasuomalaiset tekevät niin paljon maahanmuuttajiin liittyvää työtä. Mutta sen lisäksi maahanmuuttajien oma aktiivisuus on oma lukunsa.

Maahanmuuttajia on luonnollisesti joka alalla, mutta tällä sivulla käsitellään vain maahanmuuttajien aktiivisuutta, joka koskee suurempaa joukkoa eikä niinkään yksittäisiä tunnettuja henkilöitä.

Media-sivulla käsiteltiin maahanmuuttajien perustamia ja käyttämiä tiedotusvälineitä.

Maahanmuuttajat yrittäjinä

Yrittäjänä Suomessa -tutkimus

Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa -tutkimus

Maahanmuuttajat ovat keskimäärin useammin yrittäjiä kuin kantasuomalaiset, koska ovat rohkeampia ottamaan riskejä ja toisaalta yrittäminen on joskus ainoa tapa työllistää itsensä. Yrittäjäaktiivisuus vaihtelee suuresti lähtömaan mukaan turkkilaisten, irakilaisten, iranilaisten ja thaimaalaisten ollessa aktiivisimpia.

Suurin osa maahanmuuttajien yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla. Tyypillisiä toimialoja ovat ravintola, kauppa (tuonti/vienti ja vähittäismyynti) sekä pienteollisuus.

Docventuresin Startup Refugees -ohjelmalla pyritään auttamaan turvapaikanhakijoita yrittäjiksi.

Maahanmuuttajien kolmas sektori

Suomessa on satoja maahanmuuttajien yhdistyksiä. Esimerkiksi Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:ssä on yli 60 jäsenjärjestöä. Yhteensä suomessa on satoja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden perustamia yhdistyksiä, jotka keskittyvät usein vaalimaan omaa kulttuuriaan tai monikulttuurisuutta taikka edistämään kotoutumista.

Vertaistoiminta on jatkuvasti suositumpaa maahanmuuttajien keskuudessa. Lisää tietoa Veto-verkoston sivuilta.

Maahanmuuttajat ja politiikka

Euroopan unionin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa, saavat äänestää ja asettua ehdolle kunnallis- ja Euroopan parlamentin vaaleissa kuten Suomen kansalaiset. Lisäksi kaikkien muiden maiden kansalaiset (eli ns. kolmansien maiden kansalaiset), joilla on kotikunta Suomessa ja ovat asuneet maassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta, saavat äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa.

Suomessa maahanmuuttajien poliittinen aktiivisuus, esimerkiksi äänestysaktiivisuus, on selvästi vähäisempää kuin kantaväestön aktiivisuus. Viimeisissä kunnallisvaaleissa on ollut muutamia satoja vieraskielisiä ehdokkaita ja läpipäässeitä muutamia kymmeniä. Eduskuntavaaleissa ehdokkaita on ollut muutamia kymmeniä. 2015 valitussa eduskunnassa on muutamia kansanedustajia, joilla on monikulttuurinen tausta ja/tai jotka ovat syntyneet ulkomailla.

Palkitut maahanmuuttajat

Suomen Pakolaisapu valitsee joka vuosi Vuoden Pakolaisnaisen (1998 lähtien). Mr. Maahanmuuttaja on palkittu kolme kertaa ja vuonna 2016 valittiin ensimmäistä kertaa Vuoden Pakolaismies.

Kriittiset maahanmuuttajat

Migrant Tales -sivusto kirjoittaa kriittisesti maahanmuutto- ja vähemmistökysymyksistä Suomessa.

Lue lisää maahanmuuttajien aktiivisuudesta:

Martikainen, Tuomas ym. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus.