Pakolaiset

Pakolainen on sekä oikeudellinen että yleiskielen termi. Toisaalta lainsäädännössä puhutaan myös kansainvälisestä suojelusta, jolloin pakolainen on kansainvälistä suojelua saava henkilö. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan vain henkilöitä, jotka saavat Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan. Vähemmistö turvapaikanhakijoista saa turvapaikan Suomessa, mutta he voivat saada "kevyempää" suojelua eli oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Yleiskielessä on järkevää puhua heistäkin pakolaisina.

Pakolaisia ovat myös kiintiöpakolaiset, joille on myönnetty pakolaisstatus jo ennen Suomeen saapumista. Pakolaisaseman saavat myös edellä mainittujen henkilöiden myöhemmin Suomeen tulevat perheenjäsenet, jotka saavat oleskeluluvan sillä perusteella, että perheenkokoaja asuu jo Suomessa.

Turvapaikka

Turvapaikkajärjestelmä luotiin alunperin toisen maailmansodan jälkeen Geneven pakolaissopimuksella. Sopimus sisältää muun muassa tärkeän palautuskiellon (non-refoulement), jonka perusteella ulkomaalaista ei voi poistaa maasta, jos häntä odottaisi kotimaassa vakava oikeudenloukkaus (esimerkiksi kuolemanrangaistus, kidutus tms.). Kun Suomeen tulee turvapaikanhakija, viranomainen (käytännössä Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja) pyrkii selvittämään, onko hakijalla perusteltu vaara joutua tällaisen oikeudenloukkauksen kohteeksi, jos hän palaisi kotimaahansa. Mikäli kaikkien selvitysten valossa vaara näyttää olevan, turvapaikka voidaan myöntää.

Muu kansainvälinen suojelu

Turvapaikan myöntämisen perusteet ovat todella tiukat. Sen ulkopuolelle jää monia ihmisiä, joiden olisi muun syyn kuin henkilökohtaisen vainon pelossa vaarallista palata kotimaahansa. Sitä varten ulkomaalaislaissa on säädetty mahdollisuudesta antaa myös toissijaista suojelua. Kolmas kategoria, humanitaarinen suojelu, poistettiin ulkomaalaislaista Juha Sipilän hallituksen aloitteesta kevällä 2016.

Lue lisää kansainvälisestä suojelusta:

Viranomaisen näkökulma Maahanmuuttoviraston sivulta

Ihmisoikeuksia korostava näkökulma Ihmisoikeudet.net -sivuilta

Pakolaismyönteistä tietoa: Pakolaisneuvonta, Pakolaisapu, Amnesty

Pakolaiskielteinen tieto on hajallaan.

Tietoa pakolaisten vastaanotosta Suomeen löytyy ely-keskusten sivuilta, Kotouttamisen osaamiskeskuksen sivuilta ja Punaisen Ristin sivuilta.