Kotoutuminen

Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu uuteen maahan ja löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Kotoutuminen on monimutkainen prosessi ja voi kestää jopa koko loppuelämän ajan. Kotoutuminen on sekä hallinnon (lainsäädännön) että yleiskielen termi.

Tutkimuksessa käytetään myös termiä akkulturaatio. Kotoutumista on ylipäätään tutkittu paljon. Tutkimuksia voit löytää esimerkiksi kirjastojen yhteistietokanta Melindasta hakusanalla kotoutuminen.

Maahanmuuttajien kotoutuminen on jatkuvasti keskustelun aiheena. Maahanmuuttokielteiset toimijat syyttävät säännöllisesti maahanmuuttajia kyvyttömiksi kotoutumaan ja toisaalta kotouttamispolitiikkaa epäonnistuneeksi tai kotouttamistoimia ylimitoitetuiksi ja kalliiksi.

Julkishallinto toimii aktiivisesti kotoutumisen edistämiseksi. Silloin puhutaan kotouttamisesta. Kotouttamistoimien tavoite on, että maahanmuuttajat oppivat suomen tai ruotsin kieltä, oppivat selviämään arjessa itsenäisesti sekä huolehtimaan omasta toimeentulostaan. Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriö Kotouttaminen-sivuilta.

Kotoutumista tuetaan paljon myös erilaisten projektien kautta. Näitä hankkeita rahoittavat esimerkiksi Euroopan kotouttamisrahasto ja Raha-automaattiyhdistys. Projektiluonteisia kotouttamistoimia totetuttavat usein kansalaisjärjestöt. Rahoitettuja hankkeita voit löytää Kotouttamisrahaston ja RAY:n sivuilta.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi lukuisia kotoutumisen kehittämishankkeita.

European Web Site on Integration on Euroopan unionin nettisivu, joka toimii maahanmuuttajien kotoutumisesta eri jäsenmaissa tiedottavana portaalina. Sivuston suomalainen partneri on Siirtolaisuusinstituutti.


Valtion kotouttamisohjelma

Esimerkkejä kuntien kotouttamiskäytännöistä

Kotouttamisen kumppanuusohjelma

ADRA Finlandin selvitys kotoutumisesta

Kotouttamisen ja kylätoiminnan teemalehti

Blogikirjoitus liikunnasta ja kotoutumisesta

Sitra aikoo nopeuttaa kotouttamista vaikuttavuusinvestointipohjalta.Tähän aiheeseen liittyy läheisesti aihe Maahanmuuttajien koulutus