Suomen kansalaisuus

Ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden, jos hän täyttää tietyt ehdot. Ehdot ovat erilaiset sellaiselle, jolla on suomalaisia sukujuuria ja sellaiselle, jolla ei ole.

Kun hakijalla ei ole suomalaisia sukujuuria, ehtoja ovat luotettavasti selvitetty henkilöllisyys, tietty asumisaika, nuhteettomuus, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, täysi-ikäisyys, "luottokelpoisuus" ja selvitys toimeentulosta. Ehdoista voi lukea tarkemmin Maahanmuuttoviraston sivuilta

Lisää kansalaisuudesta voit lukea myös Sisäministeriön sivuilta.

Kansalaisuudesta on kirjoittanut Outi Lepola kirjassaan Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi.

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrästä löytyy tietoja sivulta Tilastoja.

Kaksoiskansalaisuus / monikansalaisuus

Suomen valtio hyväksyy monikansalaisuuden. Jos ulkomaalaiselle myönnetään Suomen kansalaisuus, hänen ei tarvitse luopua edellisestä kansalaisuudestaan.

Monissa muissa maissa kaksoiskansalaisuutta ei hyväksytä, mutta useimmissa teollisuusmaissa kyllä.

Suomessa ulkomaalaiselle syntyvä lapsi ei saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta.

Joidenkin näkemysten mukaan kaksoiskansalaisuus voi olla ongelma. Kaksoiskansalaisuus voi esimerkiksi hidastaa uuteen kotimaahan kototutumista, koska henkilö säilyttää vanhan kotimaan passin ja kulttuurin ja käyttää uutta kansalaisuutta keinona parantaa taloudellista asemaansa. Suomessa tätä pyritään välttämään kansalaisuuden saamisen ehdoilla, jotka on mainittu yllä.

Toinen monikansalaisuudesta mahdollisesti seuraava ongelma on lojaalius kahdelle maalle. Tämä voi konkretisoitua esimerkiksi konfliktitilanteessa.

Pienempiä ongelmia voi tulla esimerkiksi kansainvälisessä verotuksessa ja matkustamisessa.