Maahanmuuttajat ja työttömyys

Maahanmuuttajien työttömyys on tunnetusti korkeammalla tasolla kuin etnisten suomalaisten työttömyys. Maahanmuuttajat eivät kuitenkaan ole työttömyyden suhteen homogeeninen ryhmä, vaan työttömyys vaihtelee suuresti lähtömaan mukaan. Kansallisuuden lisäksi Rambollin toteuttaman selvityksen mukaan työttömyysprosenttiin vaikuttavat ainakin seuraavat asiat:

1. Sukupuoli - Maahanmuuttajanaiset ovat useammin työttöminä kuin miehet

2. Koulutus - Hyvin koulutetut työllistyvät paremmin kuin huonosti koulutetut. Myös sillä on väliä missä maassa koulutus on suoritettu. Työpaikka ei usein vastaa koulutusta.

3. Suomessa asutut vuodet - Työttömyys on sitä epätodennäköisempää mitä pidempään maahanmuuttaja on asunut Suomessa.

4. Kielitaito - Suomen (tai ruotsin) kielen oppiminen lisää mahdollisuuksia työllistyä. Tosin englannin kielellä pärjää tietyillä aloilla. Jos maahanmuuttaja osaa vain ns. eksoottisia kieliä, työllistyminen on vaikeampaa

5. Työmarkkinatilanne maahantullessa - Suoraan työhön tulevat ovat todennäköisemmin töissä myöhemminkin

6. Maahanmuuttoikä - Nuorena Suomeen muuttaneet työllistyvät paremmin kuin muut

Tilastoja ja ja muita tarkempia tietoja löytyy esimerkiksi Tilastokeskuksen Tieto ja Trendit -blogin postauksesta lokakuulta 2013 ja Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta tutkimuksesta, joka ilmestyi vuonna 2014.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllisyyttä ja työttömyyttä on tutkittu Helsingin kaupunkin tietokeskuksen julkaisussa Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien työllisyystodennäköisyys alkaa laskea jo 37 ikävuoden jälkeen. Maahanmuuttajat ovat siis ikäsyrjinnän uhreja nuorempina kuin kantasuomalaiset.

Työttömille maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista voit lukea Maahanmuuttajien koulutus -sivulta.

Työttömien maahanmuuttajien oikeudesta sosiaalietuuksiin (työttömyyskorvaus ym.) voit lukea Euroopan muuttoliikeverkoston seminaarissa pidetystä esitelmästä.