Paperittomat ("laittomat maahanmuuttajat")

Paperittomilla tarkoitetaan ulkomaalaisia, jotka oleskelevat Suomessa tai jossain muussa valtiossa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. He ovat usein kaikkien virallisten järjestelmien ulkopuolella. Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset käyttävät paperittomista sanaa laittomat maahanmuuttajat, joka tosin viittaa myös henkilöihin, jotka pyrkivät Suomeen ilman lupaa.

Maahanmuuttomyönteisten toimijoiden mielestä termiä laiton maahanmuuttaja ei pitäisi käyttää, koska se on erittäin kielteinen ilmaisu ja koska "kukaan ei ole laiton". Joka tapauksessa ulkomaalaisten Suomessa oleskelulle on laissa määritelty tietyt edellytykset ja paperittomat oleskelevat täällä laittomasti.

Paperiton sana tulee ranskan kielessä vakiintuneesta termistä les sans-papiers, joka merkitsee juuri paperittomia (ihmisiä). Englannin kielessä käytetään usein termiä undocumented tai irregular (migrants). Paperittomaksi voi joutua paitsi tulemalla maahan ilman lupaa, myös jäämällä maahan viisumin tai oleskeluluvan umpeuduttua.

Koska paperittomat ovat Suomessa epävirallisesti, heidän määrästään on mahdotonta saada varmaa tietoa. Arvioiden mukaan heitä on muutamia tuhansia, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Joka tapauksessa paperittomien määrä Suomessa on useimpia muita maita alhaisempi.

Paperittomat ulkomaalaiset ovat erittäin haavoittuvia epävirallisen asemansa vuoksi ja siten alttiita hyväksikäytölle ja rikoksille. Heillä ei myöskään ole oikeutta sosiaaliturvaan tai esimerkiksi kiireettömään terveydenhoitoon. Muutamassa suomalaisessa kaupungissa toimii Global Clinic, jossa vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat paperittomia.

Lue lisää paperittomista Suomessa esimerkiksi Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen kotisivuilta ja Mervi Leppäkorven kirjasta Asiaton oleskelu kielletty.

Paperittomien terveyspalvelut Suomessa -raportti

Joensuussa toimii Paperittomien tuki -verkosto.

Viranomaisten toimista luvattoman maahantulon estämiseksi ja luvattomasti maassa oleskelevien löytämiseksi voi lukea tarkemmin Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisesta toimintaohjelmasta 2017-2020

Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma vuosille 2012-2015.