Tietoa maahanmuuttajille

Suomeen muuttaville maahanmuuttajille on tarjolla paljon tietoa monilla eri kielillä. Itse asiassa kotoutumislaki velvoittaa viranomaiset antamaan perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ulkomaalaiselle oleskelun alkuvaiheessa.

Infopankki on keskeinen sivusto, josta löytyy perustietoa 12 eri kielellä kaikesta mahdollisesta, mitä Suomeen muuttava ulkomaalainen voi tarvita.

Suomi.fi sivustolta löytyy linkkilista eri palveluihin ja tietopankkeihin, joita tarjoavat viranomaiset ja kansalaisjärjestöt.

Perustietoa Suomesta -opas 12 kielellä löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

In To Finland on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa.

Movingtofinland.fi on Maahanmuuttoviraston infosivusto erityisesti kiintiöpakolaisina Suomeen muuttaville ihmisille. Siellä on perustietoa Suomesta 8 kielellä.

Funzi tarjoaa monikielisen, ilmaisen sivuston, jossa on kursseja Suomesta, hygieniapassista, työnhausta ja niin edelleen.

Tietoa te-toimiston kotoutuja-asiakkaalle (työttömälle maahanmuuttajalle) löytyy TE-info -sivuilta 15 eri kielellä.

Yritys-Suomi -palvelussa on Yrittäjäksi Suomeen -oppaita 11 eri kielellä.

Työelämätietoa maahanmuuttajille 13 eri kielellä löytyy Työterveyslaitoksen oppaasta.

Samoin SAK:n sivuilta löytyy tietoa työelämästä 9 eri kielellä (osa linkeistä etusivun alalaidassa).

Monika-Naiset liitto ry tarjoaa tietoa monikulttuurisille naisille useilla eri kielillä (tulossa pian).

Tietoa mielenterveydestä maahanmuuttajille Mielenterveystalo-sivustolla 6 kielellä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta voi lukea syrjinnästä ja ihmiskaupasta 28 eri kielellä. Vähemmistövaltuutettuun voi myös ottaa yhteyttä millä tahansa kielellä.

Lastensuojelutietoa 9 kielellä ja selkosuomeksi: lastensuojelu.info

Rikosuhripäivistyksen infomateriaali 18 kielellä.

Ihmisoikeusliitto on julkaissut esitteen "Oliko se viharikos?" 11 kielellä.

Katto-hanke tarjoaa tietoa asumisesta 8 kielellä.

Paloturvallisuutta kotona -esite 9 kielellä .


Maahanmuuttajakoulutus.fi - alkavia koulutuksia