Maahanmuutto ja kansantalous

Maahanmuuton ja kansantalouden suhteesta ovat kiinnostuneet erityisesti maahanmuuttokielteiset toimijat. He ovat varmoja siitä, että maahanmuutto on kansantaloudelle - erityisesti julkiselle sektorille - huomattava rasite. Sen sijaan maahanmuuttomyönteiset toimijat eivät ole niin kiinnostuneita tästä aiheesta, koska se on heidän mielestään lähinnä sivuseikka ihmisoikeuksien toteutumisen, kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden rinnalla.

Maahanmuuton vaikutuksia kansantalouteen on erittäin vaikea, ellei mahdoton laskea kaikenkattavasti. Asiaan perehtyneen tutkijan mukaan eniten vaikutusta on ensinnäkin maahanmuuttajien integroitumisella työelämään ja hyvinvointijärjestelmään, toiseksi maahanmuuton vaikutuksella kantaväestön työllisyyteen ja palkkoihin sekä kolmanneksi maahanmuuton julkiselle sektorille aiheuttamilla tuloilla ja menoilla.

Perussuomalaiset-puolueen omistama ajatuspaja Suomen Perusta selvittää parhaillaan maahanmuuton kustannuksia. Selvitystä tekevän tutkijan ajatuksia kustannuksista voit lukea ajatuspajan sivuilta.

Ihmiset uskovat helpommin tutkimuksia, jotka sopivat heidän maailmankuvaansa. Sekä maahanmuuttomyönteiset että -kielteiset löytävät itselleen sopivia tutkimuksia.