Maahanmuuttopolitiikka

Suomalainen maahanmuuttopolitiikka näyttäytyy tasapainoiluna nykyistä vapaampaa liikkuvuutta kannattavien ja toisaalta tiukempia rajoituksia ajavien ryhmien välillä. Ehkä suuri enemmistö poliitikoista on kuitenkin keskitien kulkijoita. Heidän mielestään maahanmuuttajia ei tarvitse houkutella enempää, mutta toisaalta maahanmuuttoa ei tarvitsisi rajoittaakaan nykyisestä.

Maahanmuuttoa Suomeen on päätetty rajoittaa ja siitä on säädetty lailla kuten kaikista merkittävistä asioista. Lainsäädäntö-sivulta voidaan lukea myös muista maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon vaikuttavista laeista. Lainsäädäntö on poliitikkojen työtä ja sen myötä maahanmuutto on poliittisen keskustelun aihe. Toisaalta maahanmuutto ei ole aina ollut poliittisesti kuuma peruna, kuten se ainakin jossain mielessä on nykyään.

Vuonna 2015 Suomeen tuli normaalia huomattavasti enemmän turvapaikanhakijoita. Sen myötä hallitus teki joitakin kiristyksiä maahanmuuttoa sääteleviin lakeihin.

Suomessa hyväksytty poliittinen tavoite on pitää maahanmuutto hallittuna. Maahanmuutto nähdään mahdollisuutena, mutta sen muistutetaan sisältävän myös haitallisia lieveilmiöitä.

Maahanmuutto 2020 -strategia

Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 2015

Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 2015

Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka

Puolueet

Lähes kaikissa poliittisissa puolueissa on sekä selkeää maahanmuuttomyönteisyyttä että kielteisyyttä. Perinteisesti puolueet ovatkin syntyneet ihan muiden intressien kuin maahanmuuton ympärille. Tämän vuoksi ristiriidat puolueiden sisällä ovat ymmärrettäviä.

Puolueiden maahanmuuttolinjauksia voisi luonnehtia seuraavasti:

Kokoomus, keskusta ja sosialidemokraatit pitävät sisällään monenlaisia mielipiteitä. Jokaisessa puolueessa on ollut äänekkäitä maahanmuuton rajoittamisen kannattajia, mutta toisaalta
myös avoimuutta ja ihmisoikeuksia puolustavia aktiiveja.

Perussuomalaiset on nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa liian sallivana pitävä puolue. Monet sen kansanedustajat ja muut näkyvät jäsenet ovat profiloituneet nimenomaan maahanmuuttoteemalla.

Ruotsalainen kansanpuolue on Vihreiden ohella liberaaleimpia maahanmuuton suhteen.

Vasemmistoliitto on liberaali, mutta sen vanhat maaseudulla asuvat kannattajat suhtautuvat maahanmuuttajiin epäluuloisemmin kuin puolue-eliitti.


Kristillisdemokraatit korostavat ihmisoikeuksia, mutta suhtautuvat varauksellisesti muiden kuin kristittyjen maahanmuuttoon.


Eduskuntaan on pyrkinyt myös selvästi maahanmuuttokysymyksien ympärille syntyneitä puolueita kuten Muutos 2011, johon yksi Perussuomalaisten kansanedustaja liittyi tultuaan erotetuksi
puolueestaan syksyllä 2013. Eduskuntavaaleissa 2015 Muutos 2011 ei läpi yhtään ehdokasta.