Maahanmuuttokielteiset toimijat

Kaikki Suomessa asuvat eivät suhtaudu positiivisesti maahanmuuttoon tai maahanmuuttajiin. Maahanmuutto halutaan ehkä lopettaa kokonaan tai sitä rajoittaa selvästi. Maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvat henkilöt käyttävät itse itsestään nimitystä maahanmuuttokriittiset. Termi ei kuitenkaan ole neutraali, koska maahanmuuttomyönteisten toimijoiden mielestä se antaa liian kiltin kuvan "maahanmuuttokriitikoista", joista osan epäillään olevan suoranaisia rasisteja.

Maahanmuuttokielteisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että maahanmuutosta, maahanmuuttajista ja heidän oikeuksista puhutaan julkisuudessa ainoastaan tai lähes ainoastaan kielteiseen sävyyn.

Maahanmuuttokielteisyys ei tarkoita, että maahanmuuton kaikkia ilmenemismuotoja vastutettaisiin. Yleensä työhön suoraan tulevat maahanmuuttajat toivotetaan tervetulleiksi, kunhan he eivät vain vie suomalaisten työpaikkoja esimerkiksi polkemalla työehtoja. Usein enemmän vastustetaan "humanitaarista maahanmuuttoa", koska pakolaiset ovat riippuvaisempia verotuloilla kustannetuista sosiaalietuuksista.

Syitä vastustaa maahanmuuttoa on monia. Yhteistä näille syille on se, että ne pohjautuvat kansallismielisyyteen; halutaan puolustaa suomalaisia ja kansallisvaltiota nimeltä Suomi.

Maahanmuuttokielteisyys on vahvimmillaan Internetissä ja erityisesti muutamilla keskustelupalstoilla. Tämä rintama ei ole niin selvästi järjestäytynyt kuin sen vastapooli, maahanmuuttomyönteiset toimijat. Internetissä erityisesti Homma (tai Hommaforum) on maahanmuuttokielteisyydellä profiloitunut keskustelupalsta. Lisäksi maahanmuuttokielteisille on tärkeä Jussi Halla-ahon blogi.

Homma on vaikuttanut ja osallistunut myös politiikkaan. Tästä voit lukea esimerkiksi Wikipedian aihetta käsittelevältä sivulta.

Tunnetuimpia maahanmuuttovastaisia yhdistyksiä on kansallismielinen Suomen Sisu. Lisäksi politiikassa on ollut mukana muutamia maahanmuuttovastaisiksi miellettyjä tai nimenomaan sellaiseksi profiloituneita puolueita. Kansanedustajat pitävät säännöllisesti puheenvuoroja, joissa vaaditaan maahanmuuttopolitiikan kiristämistä sekä moititaan kotoutumisen epäonnistuneen.

Myös valtionhallintoa sekä Euroopan unionia syytetään joskus maahanmuuttokielteisyydestä. Esimerkiksi oleskelulupien ehtoja on pidetty liian tiukkoina, ulkomaalaisten säilöönottoa on kritisoitu ja paperittomien oikeuksia on pidetty huonoina. Maahanmuuttomyönteiset toimijat pitävät esillä näitä teemoja säännöllisesti julkisuudessa ja aiheesta on julkaistu myös kirjoja.

Ylipäätään maahanmuuttokielteisyydestä on kirjoitettu paljon, paljon enemmän kuin maahanmuuttomyönteisyydestä.

Mainos: Alla mainittuja ja muitakin maahanmuutosta kirjoitettuja kirjoja voi etsiä Adlibris-kirjakaupasta. www.adlibris.com

Lue lisää:

Förbom, Jussi (2010). Hallan vaara - merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Like, Vantaa

Förbom, Jussi (2014). Väki, valta ja virasto - Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Into, Helsinki.

Hannula, Milla (2011). Maassa maan tavalla - maahanmuuttokritiikin lyhyt historia. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu.

Himanen, Markus ja Könönen, Jukka (2010). Maahanmuuttopoliittinen sanasto. Into, Helsinki.

Keskinen, Suvi ym. (2009). En ole rasisti, mutta...: maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Nuorisotutkimusverkosto, Tampere.

Nykänen, Anna-Maria (2012). Hyöty vai haitta, uhka vai uhri? Argumentit maahanmuuton puolesta ja vastaan Suomessa vuosina 2003–2011. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Web Reports 76.

Suoranta, Juha (2010). Piilottajan päiväkirja. Into, Helsinki.

Suoranta, Juha (2011). Vastaanottokeskus. Into, Helsinki.