Kuka on maahanmuuttaja?

Ei ole aina selvää, ketä maahanmuuttaja -termillä tarkoitetaan. Tilastoissa ja tutkimuksissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka asettuu asumaan kotimaansa ulkopuolelle muuten kuin tilapäisesti. Toisaalta maahanmuuttajiksi sanotaan myös tällaisten maahanmuuttajien lapsia, jolloin tarkempi termi on toisen sukupolven maahanmuuttaja.

Paluumuuttaja on henkilö, joka palaa lähtömaahansa. Paluumuuttajiksi voidaan sanoa myös henkilöä, joka palaa vanhempiensa kotimaahan. Suomessa paluumuuttajiksi on sanottu myös inkerinsuomalaisia.

Siirtotyöläiset muuttavat ulkomaille tilapäisesti. Tällaisia ovat Suomessa tyypillisesti esimerkiksi marjanpoimijat.

Pakolainen on henkilö, joka pakenee kotimaastaan vainon pelossa. Myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat luetaan pakolaisiksi. Sen sijaan kielteisen päätöksen tai oleskeluluvan jollain muulla perusteella saaneet ulkomaalaiset eivät ole pakolaisia. Suomeen tulee myös kiintiöpakolaisia, jotka on valittu yhdessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa. Myös edellä mainittujen henkilöiden myöhemmin Suomeen saapuvat perheenjäsenet luetaan pakolaisiksi.

Lue lisää Väestöliiton, Maahanmuuttoviraston ja Tilastokeskuksen sivuilta

Kuka ei ole maahanmuuttaja?

Suomessa maahanmuutto kytkeytyy, ainakin monien mielessä, ihonväriin. Monet syntyperäiset, värilliset suomalaiset ovat kertoneet, että heitä kohdellaan maahanmuuttajina. Sen sijaan valkoihoisia moni ei miellä maahanmuuttajiksi.

Maahanmuuttajataustainen on termi, jota käytetään henkilöistä, joiden vanhemmat tai isovanhemmat tai joku heistä on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja. Maahanmuuttajatausta vaikuttaa joskus jopa merkittävästi ihmisten elämään nimenomaan siksi, että muut ihmiset pitävät häntä maahanmuuttajana.

Turvapaikanhakijat ovat ulkomaalaisia, jotka Suomeen saavuttuaan ilmoittavat hakevansa kansainvälistä suojelua. Odottaessaan päätöstä hakemukseensa, heitä ei voi pitää varsinaisesti maahanmuuttajina, koska suuri osa käännytetään maasta. Sen sijaan oleskeluluvan saaneista tulee maahanmuuttajia.