Maahanmyönteiset toimijat

Suomessa on merkittävä joukko tutkijoita, kansalaisjärjestöjä sekä poliitikkoja, joita voidaan pitää maahanmuuttomyönteisinä. Tällä tarkoitetaan sitä, että he puolustavat julkisuudessa maahanmuuttajien ja maahan pyrkivien ulkomaalaisten oikeuksia. Toisaalta he vastustavat rasismia, maahanmuuttokielteistä puhetta sekä liian tiukaksi koettuja maahanmuuttopolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Lisäksi he toimivat käytännössä maahanmuuttajien puolesta esimerkiksi edistämällä kotoutumista, antamalla oikeusapua, tiedottamalla ja muilla sellaisilla tavoilla. Joskus myös akateeminen tutkimus on selvästi maahanmuuttomyönteistä.

Myös Suomen valtiota sekä Euroopan unionia voidaan pitää osittain maahanmuuttomyönteisinä toimijoina, koska ne rahoittavat monia maahanmuuttajien puolesta toimivia projekteja ja järjestöjä. Myös Raha-automaattiyhdistys on merkittävä maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin positiivisesti suhtautuvien hankkeiden ja yhdistysten tukija.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut Hankepankkiin tietoja turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyvistä kehittämishankkeista.

Maahanmuuttomyönteisiä toimijoita kritisoidaan siitä, että he sinisilmäisesti puolustavat maahanmuuttajia, vaikka maahanmuuttokielteisten mielestä siihen ei olisi aina aihettakaan. Kritisoijien mielestä maahanmuuttomyönteiset toimijat suvaitsevat liikaa maahanmuuttajien tekemiä rikoksia, huijauksia ja tapoja.

Maahanmuuttomyönteisistä ei ole julkaistu (kriittisten) ulkopuolisten tekemiä analyyseja, paitsi hajallaan internetissä.

Valtakunnallisia järjestöjä

Amnesty International

Pakolaisapu

Pakolaisneuvonta

Suomen Punainen Risti

UNHCR

Vapaa liikkuvuus -verkosto

Evankelis-luterilainen kirkko

Setlementtiliitto

Paikallisia ja alueellisia toimijoita

Kulttuurikeskus Caisa - Helsinki

Luckan- Pääkaupunkiseutu ja ruotsinkielinen rannikkoseutu

Monika-naiset liitto ry.

Vantaan Nicehearts ry. - naisyhdistys

Silkinportti - Vantaa

Monikulttuurikeskus Gloria - Jyväskylä

Mainio - Tampereen maahanmuuttajainfo

Infotori- Turku

Villa Victor - Oulu

Kompassi - Kuopio

Setlementti Louhela - Järvenpää ja muu Keski-Uusimaa

Verso - Järvenpää

Topaasi - Kerava

Alipi - Lahti

Trapesa - Espoo

Welcome Office - Vaasa ja muu Pohjanmaa

Kipinä - Imatra


Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämän keskusliitto tukee maahanmuuttajien kotoutumista erityisesti työllistymistä edistämällä.

Helsingin seudun kauppakamarin Come2-projektin tavoitteena on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä, sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.