Maahanmuuttotutkimus

Maahanmuuttotutkimus on Suomessa kattavaa ja monipuolista. Maahanmuuttoa voi tutkia monesta eri näkökulmasta ja se onkin vahvasti monitieteistä. Tieteenaloista erityisesti valtio- ja yhteiskuntatieteet tutkivat maahanmuuttoa, mutta myös oikeustieteteessä, maantieteessä ja monilla muilla aloilla on maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta.

Maahanmuuttoa tutkitaan monissa yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitoksissa (eli laitoksissa, jotka keskittyvät yhteen teemaan). Turussa sijaitseva Siirtolaisuusinstituutti on ainoa taho, joka keskittyy vain muuttoliikkeiden tutkimukseen. Siirtolaisuusinstituutti myös ylläpitää tietokantaa kaikista Suomessa julkaistuista tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen. Tietokanta ei ole julkisessa käytössä, mutta Siirtolaisuusinstitutti antaa tietoa tehdystä ja meneillään olevasta tutkimuksesta tiedustelujen mukaan.

Tutkimusta on niin paljon, että tässä ei ole mitenkään mahdollista esitellä sitä kuin pintaraapaisun verran.

Jussi Tervolan blogikirjoitus maahanmuutosta tutkimuskohteena.

ETMU

Maahanmuuton tutkijat kuuluvat yleensä Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuraan, jonka lyhenne on ETMU. Etmu on järjestö, johon kuuluu henkilöjäseniä. Kotisivujensa mukaan ETMU edistää etnisten suhteiden monitieteistä tutkimusta, järjestää vuosittain ETMU-päivät, julkaisee aiheeseen liittyvää tutkimusta, jakaa vuosittain ETMU-palkinnon sekä pitää yllä blogia ja sähköpostilistaa.

Euroopan muuttoliikeverkosto

Euroopan muuttoliikeverkosto on Euroopan komission rahoittama tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. Verkosto koostuu jokaisessa jäsenmaassa sekä Norjassa sijaitsevista yhteyspisteistä, jotka vaihtavat tietoja keskenään ja tuottavat kansallisia sekä vertailevia raportteja muuttoliikkeisiin liittyvistä aiheista. Suomen kansallinen yhteyspiste toimii Maahanmuuttoviraston yhteydessä, mutta on riippumaton toimija. Verkoston suomalaisilla kotisivuilla on paljon tietoa Suomesta ja muista osallistuvista maista.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi opiskella maisterintutkinnon englanninkielisessä Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration ja Intercultural Encounters, jotka liittyvät vahvasti maahanmuuttoon.

Helsingin yliopistoon kuuluvassa Svenska social- och kommunalhögskolanissa on Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus, CEREN.

Geotieteiden ja maantieteen laitos on erikoistunut monikulttuurisen kaupungin ja asuinalueiden eriytymisen tutkimukseen.

Lisää tutkimuksia voi etsiä (englanninkielisillä) hakusanoilla yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta tehdään esimerkiksi Eduskuntatutkimuksen keskuksessa, John Morton -keskuksessa ja yleisen historian oppiaineessa.

Turun yliopiston koordinoimassa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -konsortiohankkeessa tutkitaan myös maahanmuuttoa.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on tutkittu erityisesti maahanmuuttajia mediassa. Lisäksi Tampereen yliopistolla on Yhteiskuntatietellinen tietoarkisto, josta löytyy aineistoa muun muassa maahanmuutosta.

Itä-Suomen yliopisto

Varsinkin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on hallinnoinut maahanmuuttajiin liittyviä tutkimushankkeita. Lisäksi maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta tehdään yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa ja Yhteiskuntatieteiden laitoksella sekä Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksessa.

Oulun yliopisto

Yliopiston maantieteen laitoksen poliittisen ja aluemaantieteen tutkimusryhmässä tutkitaan muun muassa rajavalvonnan yksityistymistä ja identiteettejä, pääasiassa englanniksi.

OPTULA

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tutkinut maahanmuuttajia rikoksen uhreina ja tekijöinä.

Väestöliitto

Väestöliito on myös tutkimuslaitos, jonka alaan kuuluu muun muassa monikulttuurisuus. Erityisesti liittoon kuuluvassa Väestöntutkimuslaitoksessa tutkitaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia. Tutkimuksen lisäksi Väestöliitolla on runsaasti maahanmuuttajille suunnattuja palveluita sekä teemaan liittyviä hankkeita. Lue lisää liiton kotisivulta.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on tutkinut esimerkiksi toisen sukupolven maahanmuuttajien hyvinvointia, nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukemista sekä monikulttuurisuutta työpaikoilla. Lisäksi Työterveyslaitos on julkaissut maahanmuuttajille suunnatun Työssä Suomessa -oppaan 13 eri kielellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL:ssä on tutkittu myös maahanmuuttajien terveyttä.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus ja Tieto ja trendit -julkaisuissa käsitellään toisinaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin tietokeskuksessa tutkitaan myös maahanmuuttajia, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tutkimukset löytää esimerkiksi Julkaisujen haku-toiminnon avulla, kun käyttää asiasanaa maahanmuuttajat