Maahanmuutto numeroina

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui 2016

244 000 ulkomaan kansalaista, joista 48 000 oli alaikäisiä ja 10 500 yli 65-vuotiaita;

358 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä;

354 000 vieraskielistä eli henkilöä, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame;

339 900 ulkomaalaistaustaista eli henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla.

76 124 henkilöä.


Paperittomia ulkomaalaisia elää Suomessa muutamia tuhansia.

Poliisi tapaa vuosittain noin 3000 laittomasti maassa oleskelevaa ulkomaalaista.

Vuonna 2016 maasta poistettiin noin

6 000 ulkomaalaista poliisin avustuksella yli 100 eri maahan.


Väestöntutkimuslaitos on laskenut, että Suomessa asui 2012

90 000 perhettä, joissa molemmat tai toinen vanhemmista ovat vieraskielisiä.


Elinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan maahanmuuttajien työttömyysprosentti oli 2013 25, mikä tarkoittaa, että Suomessa asui silloin

155 000 työllistä ja

52 000 työtöntä ulkomaalaista.


Vuonna 2014 Suomessa oli

12 000 vieraskielistä, ulkomaalaista yrittäjää.


Suomessa on kaksi virallista kieltä, mutta maahanmuuton seurauksena täällä puhutaan

yli 150 eri äidinkieltä.