Suurimmat maahanmuuttajaryhmät

Maahanmuuttajia voidaan etsiä tilastoista ainakin neljällä muuttujalla, jotka ovat äidinkieli, kansalaisuus, syntymävaltio ja vanhempien syntymävaltio. Jokainen muuttuja kertoo hieman eri tarinan.

Vieraskielinen on ihminen, jonka äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Useilla heistä on kuitenkin Suomen kansalaisuus ja monet heistä ovat syntyneet Suomessa.

Kaikki ulkomaiden kansalaiset eivät ole ainakaan ensimmäisen polven maahanmuuttajia, koska Suomessa syntyneet lapset eivät saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta. Lisäksi lukuisat maahanmuuttajat ovat hankkineet Suomen kansalaisuuden.

Ulkomailla syntyneistä osa on etnisiä suomalaisia.

Jos henkilön molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla, puhutaan ulkomaalaistaustaisesta ihmisestä.

Alla oleva taulukko koskee vuotta 2015 ja pohjautuu Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin.

Vieraskieliset Ulkomaiden kansalaiset Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset
Venäjä 72436 Viro 50367 Entinen Neuvostoliitto 55552 Entinen Neuvostoliitto 72290
Viro 48087 Venäjä 30813 Viro 44481 Viro 46960
Somali 17871 Ruotsi 8174 Ruotsi 31994 Somalia 17761
Englanti 17784 Kiina 8042 Venäjä 12766 Irak 13967
Arabia 16713 Somalia 7261 Irak 10723 Entinen Jugoslavia 11295

Venäläiset

Venäjän läheisyys näkyy myös maahanmuutossa. Suomen suurin vieraskielinen ryhmä ovat venäjänkieliset, venäläisiä on Suomessa eniten heti virolaisten jälkeen ja entisen Neuvostoliiton alueella syntyneet ovat suurin ulkomailla syntynyt ryhmä ja Venäjällä syntyneet neljänneksi suurin.

Venäjältä Suomeen suuntautuva muuttoliike on monipuolista. Osa "venäläisistä" on inkerinsuomalaisia ja heidän perheenjäseniään. Toisaalta Suomeen muutetaan perhesyiden takia esimerkiksi naimisiin, opiskelemaan ja töihin. Toisaalta Venäjältä tulee myös turvapaikanhakijoita, joista osa myös saa kansainvälistä suojelua.

Virolaiset

Viro on toinen Suomen naapurimaa. Maahanmuutto Virosta alkoi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja on kiihtynyt viime vuosina. Vuonna 2010 Suomessa oli 25 000 Virossa syntynyttä, kun kuusi vuotta myöhemmin määrä on jo lähes kaksinkertainen.

Virolaiset maahanmuuttajat ovat pääasiassa työhön tulevia ja heidän perheenjäseniään, mutta joukossa on myös opiskelijoita ja yrittäjiä.

Somalit

Somalien maahanmuutto Suomeen alkoi 1990-luvulla maan sisällissodan seurauksena. Vajaassa parissakymmenessä vuodessa somaleista on tullut yksi maan suurimmista maahanmuuttajaryhmistä. Somalit ovat myös hyvin näkyvä ryhmä, koska he erottuvat selvästi kantasuomalaisista, toisin kuin esimerkiksi virolaiset ja venäläiset.

Alunperin somalit muuttivat Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Nykyäänkin Somalian kansalaiset hakevat Suomesta kansainvälistä suojelua, mutta nykyään Suomeen muutetaan myös perhesiteiden perusteella